Ugrás a tartalomra

2020 volt az első teljes év, aminek szervezeti keretek nélkül vágtunk neki. Ez a beszámoló az 1956-os Intézet 2019-es, az Országos Széchényi Könyvtárból szétszóródott munkatársi gárdájának közös tevékenységéről szól. Terveinket ez a széttagoltság, fennmaradó lehetőségeink és a támogatásként kapott összegek ez évre eső kötelező teljesítései határozták meg. További nehézséget jelentett a koronavírus-járvány, a belőle következő korlátozásokkal.

1. A Summa Artium Kultúratámogató Magánalap 2019. évi Autonóm Kultúra pályázatának 5. számú, projektek megvalósítását segítő programjának keretében a Jaffa Kiadó technikai szerkesztésében és kivitelezésében 2020. novemberében megjelent az 1956-os Intézet 2019. évi Évkönyve ("Hetvenes évek": Magyarország a jelenkorban), benne a következő tanulmányokkal:

Szegő Iván Miklós: A hetvenes évek gazdasági trendfordulója és a kétpólusú világ megtörése. Köztes-Európa a változó globális politikai-gazdasági erőtérben: tünetek és kiváltó okok

Rainer M. János: A termelési viszonyoktól a polgári nyilvánosságig. Az újratervezés (kritikai) fordulata a „szocializmus” negyedik évtizedében

Keller Márkus: Család és közösség a tömeges lakásépítésben. A szocialista lakhatás útkeresése 1956 után

Lénárt András: Mozipannók Budapesten, 1970–1971

Tabajdi Gábor: Hetvenes évek. A BM III/III. világa

Somlai Katalin: Nyugati tapasztalatszerzés állambiztonsági béklyóban: az Akadémia főrezidentúra

Ungváry Krisztián: Aktív intézkedések a magyar hírszerzés történetében 1964–1980

Kőrösi Zsuzsanna: Történetek a hetvenes évek másként gondolkodóitól

Valamennyi szerző az 1956-os Intézet munkatársa volt 2019 nyaráig.

 

2. A Summa Artium Kultúratámogató Magánalap 2019. évi Autonóm Kultúra pályázatának 1. számú, Hiteles helyek megerősítése programjából kapott támogatásból

a. Létrehoztuk, feltöltöttük és továbbfejlesztettük új weboldalunkat, a 1956osintezet.hu oldalt

b. Az új honlapon létrehoztuk egykori Oral History Archívumunk egy részének e-levéltári szolgáltatását, a Digitális Oral History Archívumot (DOHA), amelyben jelenleg 310 interjú kutatható. A szolgáltatás júliustól érhető el, azóta december 15-ig 21 interjút olvastak kutatóink.

c. Ugyancsak az új honlapról érhetők el – Péteri György professzor (Trondheim) szíves engedélyével – a Trondheim Studies on East European Cultures & Societies (TSEECS) sorozatban megjelent tanulmánykötetek és monográfiák.

d. Elkészítettük, kéziratban megvitattuk és a Kronosz Kiadónak ősszel leadtuk a 2020-as Évkönyv kéziratát. December közepén az Évkönyv (Ezerkilencszáznyolcvankilenc címmel) meg is jelent, benne a következő tanulmányokkal:

Rainer M. János: 1989: a rendszerváltás régi fogalma és újabb jelentései

Somlai Katalin: „Új korszak, új kihívás rengeteg hibával”. A rendszerváltás jobboldaliak emlékezetében

Szuromi Rita: Az emlékezet mint énképformáló erő. A nemesi származás vállalásának tendenciái a rendszerváltás után

Szegő Iván Miklós: A konszenzusos elit megteremtésének esélye és bukása 1989-ben

Lénárt András: Rémület a hitközségben. Zsidók és képviseleti szervük színeváltozásai

Tabajdi Gábor: Bomlasztás a rendszerbomlásig. A BM III/III. Csoportfőnökség útja 1989-hez

Pap Péter István: Kádárizmus a legújabb történeti irodalomban

Szilágyi Gábor: Prioritás vagy kötelező kör? Az MSZMP és a nyugat-európai kommunista pártok az 1980-as években

Ungváry Krisztián: Tudományos-műszaki hírszerzés a rendszerváltás előtt

Az 1956-os Intézet munkatársaihoz ez alkalommal – örömünkre – csatlakozott az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának két hallgatója (Pap Péter István, Szuromi Rita), valamint Szilágyi Gábor, a Nemzeti Emlékezet Bizottság Hivatala tudományos munkatársa.

e. Vállaltuk, és terveztük is egy konferencia megrendezését, illetve, hogy egy esetleg más intézmény által rendezett konferencián együtt lépünk fel 2020 folyamán. Ezt a tervet részben a járvány nyomán életbe lépő korlátozások, részben egyéb elfoglaltságaink miatt nem sikerült megvalósítanunk.

 

3. 2020 január-februárjában kidolgoztunk és benyújtottunk egy NKFIH K-20 (OTKA) pályázatot „A Kádár-korszak és a rendszerváltás. Elit, értékrend és konfliktus” címmel, amelyben hat egykori intézeti munkatárs (Keller Márkus, Kőrösi Zsuzsanna, Rainer M. János, Somlai Katalin, Szegő Iván Miklós és Tabajdi Gábor) vesz részt. A pályázat 2020 szeptemberében sikerrel járt: a 2020. október 1-jétől 2024. szeptember 30-ig terjedő időszakra 29, 759 millió Ft-ot nyertünk. Ősszel kialakítottuk a pályázat munkaprogramját, meghatároztuk a 2021-es Évkönyv tematikáját és megkezdtük a 2021 elején tartandó, elméleti kérdésekkel foglalkozó workshop szervezését.

 

4. 2020. január 21-én intézeti napon találkoztunk, amikor megbeszéltük az OTKA-pályázat és a 2020-as Évkönyv tematikáját. Februárban több szűkebb körű megbeszélést tartottunk a pályázatról. Április végétől hetente tartottunk táv-értekezleteket és beszélgetéseket. Június-júliusban ugyancsak távoli kapcsolat útján megvitattuk a 2020-as Évkönyvbe érkezett tanulmányok szövegeit. Ősszel két alkalommal személyesen találkoztunk, szeptember 1-jén és október 12-én. November 18-án már ismét távértekezlet formájában véglegesítettük az elnyert pályázatból adódó 2020-21. évi feladatokat.

 

5. A két Évkönyvön kívül három munkatársunknak jelent meg könyve 2020-ban: Eörsi Lászlónak (Külpesti srácok, a Wesley János Lelkészképző Főiskola kiadásában), Ungváry Krisztiánnak (Horthy Miklós – a kormányzó és felelőssége, Jaffa Kiadó) és Tabajdi Gábornak (szerk., Szigeti Lászlóval: Magyar cserkészélet (1910-1948), Magyar Cserkészszövetség). Munkatársaink az év folyamán megjelent publikációit az mtmt.hu tartalmazza, mtmt-oldalaik elérhetők az 1956osintezet.hu/hu/munkatarsak lapról.

 

Budapest, 2020. december

Rainer M. János