Ugrás a tartalomra

1. Az Intézet közvetlen alapítói pénzügyi támogatása az előző évihez képest 2010-ben - az állami költségvetés takarékossági intézkedései, vagyis a zárolások következtében - tovább csökkent. Bevételeink döntő része az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM, 2010 májusától Nemzeti Erőforrás Minisztérium, NEFMI) állami költségvetési főösszegéből származott. A 2009. évi 143 millió Ft-os támogatás (zárolás után 138,5 mFt) 2010-ben az elfogadott költségvetési törvény, illetve szerződés szerint 151 millió Ft-ra emelkedett volna.

Tovább

1. Az Intézet közvetlen alapítói pénzügyi támogatása az előző évihez képest 2009-ben – az állami költségvetés takarékossági intézkedéseinek következtében – csökkent. Bevételeink döntő része, 138,5 millió Ft az Oktatási és Kulturális Minisztérium állami költségvetési főösszegéből származott. A 2008. évi 160 millió Ft-os támogatás 2009-ben szerződés szerint 143 millió Ft-ra csökkent, amiből az év végén további 4,5 millió Ft-ot visszatartottak, így az OKM támogatása ténylegesen 138,5 millió Ft-ot tett ki. Budapest főváros támogatása a 2006 óta változatlan, a tárgyévben is 17 millió Ft volt.

Tovább

1. Az 1956-os Intézet Közalapítvány (továbbiakban: Intézet) pénzügyi támogatása 2008-ban a 2007-es nominális szinten maradt, vagyis reálértékben némileg csökkent. Bevételeink döntő része, 160 millió Ft az Oktatási és Kulturális Minisztérium állami költségvetési főösszegéből származott. Budapest Főváros támogatása 2006 óta változatlan, a tárgyévben is 17 millió Ft-ot tett ki. 2008-ban pályázati mintegy 2 millió Ft-hoz jutottunk. Könyveink és filmjeink eladásából az év során 6,2 millió Ft bevételre tettünk szert.

Tovább

1. Az Intézet pénzügyi támogatása 2007-ben - összefüggésben az államháztartást érintő takarékossági intézkedésekkel - némileg csökkent. A 2006-os 167 millió Ft költségvetési támogatás 160 millió Ft-ra csökkent, amelyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium főösszegéből kaptunk meg. Budapest főváros támogatása a 2006-os összeggel megegyező 17 millió Ft-ot tett ki. 2007-es pályázati munkánk a korábbinál jóval kevésbé volt sokrétű, ezek révén az előző éveknél jóval kisebb összeghez jutottunk (mintegy 3 millió Ft-hoz - az előző évről áthúzódó támogatásokkal ez az összeg magasabb).

Tovább

1. Az Intézet pénzügyi támogatása a 2006-os évben kedvezően alakult és biztosította munkánk anyagi alapjait. 167 millió Ft költségvetési támogatást kaptunk a Nemzeti Kulturális Örökség (Oktatási és Kulturális) Minisztériumtól, ami - a jubileumi évre való tekintettel jelentősen meghaladta meg az előző évit. Budapest főváros támogatása 2006-ban a korábbinál kevesebbet, 17 millió Ft-ot tett ki. Ezen kívül külön támogatások, pályázatok révén további forrásokra (mintegy 35 millió Ft-ra) tettünk szert.

Tovább

1. Az Intézet munkáját befolyásoló külső körülmények közepesen alakultak. A Magyar Köztársaság Országgyűlése által megszavazott központi költségvetési támogatás 5%-kal kisebb volt a 2003. évinél, majd az első negyedévben ezt további 5%-kal csökkentették, így végül 10%-kal kevesebb állt rendelkezésünkre. Hasonlóan a korábbi esztendőkhöz, induláskor rendelkezésünkre állt egy szerény tartalékösszeg, Budapest Főváros Önkormányzata pedig továbbra is támogatta munkánkat. Munkatársaink egy kisebb része (3 fő egész, 2 félállásban, 1 fő ún.

Tovább

1. Az elmúlt évben az Intézet munkáját befolyásoló külső körülmények kedvezően alakultak. A Magyar Köztársaság Országgyűlése által megszavazott, 133 millió Ft-os központi költségvetési támogatással vágtunk neki a 2003-as esztendőnek. Budapest Főváros Önkormányzata továbbra is támogatta munkánkat (2003-ban 22 millió Ft-tal). Munkatársaink egy része a 2002-ben újabb öt évre támogatott Akadémia Kutatóhely keretében dolgozott. Korábbi és tárgyévi pályázataink, így a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok (NKFP – más néven Széchenyi-terv – 5.

Tovább

1. Az Intézet 2002 elején úgy indult az évnek, hogy a központi költségvetésből nem kap semmiféle támogatást. Az előző évhez hasonlóan rendelkezésünkre állt egy szerény tartalékösszeg, s számíthattunk Budapest Főváros Önkormányzata támogatására (2002-ben 22 millió Ft), valamint a különféle pályázatokból elnyert összegekre. Ezek közül kiemelkedett a Soros Alapítvány támogatása (mintegy 8 millió Ft), valamint a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok (NKFP, más néven Széchenyi-terv) 2002-re eső, igen jelentős összege.

Tovább

1. Az Intézet 2001-ben – az előző évhez hasonlóan – a központi állami költségvetésből egyáltalán nem kapott anyagi támogatást. Munkánk anyagi fedezetét az előző évből fennmaradt tartalék, Budapest Főváros Önkormányzata támogatása (2001-ben 20 millió Ft), a pályázatokból elnyert összegek biztosították.

Tovább