Ugrás a tartalomra

Az itt közölt tíz tanulmányt az elmúlt másfél évtizedben írtam. Alkalmi írásoknak is nevezhetők, felkérésre születtek, így nem épültek be például a forradalomról szóló, 2016-ban napvilágot látott rövid összefoglalóba (Az 1956-os magyar forradalom. Bevezetés. Budapest, Osiris, 2016) vagy Nagy Imre egykötetes életrajzának átdolgozott kiadásába (Nagy Imre. Budapest, Nagy Imre Alapítvány, 2016) sem. Olyannyira nem, hogy közülük három nyomtatásban meg sem jelent. Az első öt szöveg a magyar forradalom néhány jelenségével foglalkozik, kiindulópontjuk valamely nagyobb jelentőségű esemény, személyiség, de akár jelentéktelennek tűnő mozzanat is lehet. Ezt követően 1956 aktuális értelmezésével foglalkozik újabb öt, különböző időben és emlékezetpolitikai helyzetben keletkezett írás. Egy részük napi eseményekre, mások a történetírás vagy a politika távlatosabb változásaira reagált. Közreadásukat a tematikai hasonlóságokon túl az indokolta, hogy együttes jelentésük talán túlmutat az egyeseken, illetve külön-külön nehezebben megközelíthetők, ha egyáltalán. Amikor az olvasó szíves jóindulatába ajánlom őket, abban reménykedem, hogy hozzájárulnak az akkor történtek és napjaink megértéséhez egyaránt.

Rainer M. János