Ugrás a tartalomra

2012-es tervünk kiindulópontja: az Intézet maradék munkatársi gárdája az OSZK állományába kerül, s a korábbi közfeladatot jelenlegi telephelyén látja el. Az egykori Közalapítvány alapító okiratából kiindulva az 1956-os Intézet – Oral History Archívum feladata egyrészt a jelenkor-történeti, ezen belül különösen az 1956-os magyar forradalom történetét feltáró tudományos kutatások és dokumentációs munkák végzése, az eredmények hozzáférhetővé tétele az oktatás és az ismeretterjesztés számára, valamint publikálása szakmai fórumokon (nyomtatott és elektronikus sajtóban, hazai és nemzetközi konferenciákon), másrészt az Oral History Archívum gyűjteményének folyamatos gyarapítása (életút-interjúk készítése, visszaemlékezések gyűjtése), ezek tudományos feldolgozása, kutatók számára hozzáférhetővé tétele, kutatási segédletek készítése.1

Az új szerkezetben lényegében a Közalapítvány minden eddigi közfeladatát el kell látni. Ugyanakkor a 2010. június 30-i munkatársi gárda mintegy felére, a közfeladatra elkülönített 2007-2010-ben kapott évi átlagos állami támogatás harmadára csökkent. Az Intézet elvesztette pénzügyi, könyvkiadói, személyzeti önállóságát – miközben számonkérhető feladatai nem csökkennek. Még nem tudjuk, hogy az új helyzet mennyire kedvez a nagyobb szabású, nagy ráfordítást igénylő, hosszas és közös kutatási projekteknek, illetve az elmélyült egyéni kutatásoknak. Nyilvánvaló, hogy a teljesítmény számszerű mutatói változni fognak (így pl. nem lehetséges évente átlagosan 5-8 önálló kiadványt megjelentetni, ahogyan korábban).

Az alábbi munkaterv tartalmazza a közös kutatási projekteket, amelyben az Intézet több (esetleg: valamennyi) munkatársa részt vesz, ezek 2012-es várható eredményeivel (A.), illetve az egyéni kutatási terveket, ugyancsak a 2012-ben várható jelentősebb eredményekkel együtt, továbbá a közös munkákban való részvétel személyi megoszlását (B.). Az Intézet 2012-ben két, hosszú távú közös kutatási főirányt határoz meg: 1956, a forradalom előzményei, alakulása és utóélete (I.), és A Kádár-korszak és a rendszerváltás története (II.).

A. I. 1956, a forradalom előzményei, alakulása és utóélete kutatási főirány
1. Évkönyv 2011-12 – Búvópatakok. A magyar jobboldali politikai hagyomány alakulása és útja 1956-ban és a Kádár-korszakban. A tanulmánykötetben szerepel az Intézet – OHA valamennyi munkatársa. Megvitatása workshopon történik 2012 második félévében. Megjelenés 2012. utolsó negyedévében.
2. www.rev.hu tartalomfejlesztés: 1956-os naplók. A szolgáltatás a későbbiekben továbbfejleszthető, az első évben célunk két-három napló feltétele (Zimándi Pius, Woroszylski Viktor, Csics Gyula), a hozzárendelt kiegészítésekkel: galéria, korábbi megjelenés esetén kritikai visszhang, elemzések, visszaemlékezések, életrajzi adatok). Megjelenés: 2012 októberében.
3. www.rev.hu tartalomfejlesztés + Évkönyvbeli megjelenés: Az 1956-os magyar forradalom történetének bibliográfiája 2011-2012.

II. A Kádár-korszak és a rendszerváltás története kutatási főirány
1. www.rev.hu tartalomfejlesztés: A magyarországi kritikai-ellenzéki mozgalmak szövegtára 1. Máshonnan Beszélő, 1982-88. – Ellenzék, nemzetközi tájékozódás, közép-kelet-európai szolidaritás. Hozzáférhetővé tesszük a Máshonnan Beszélő teljes anyagát, valamennyi évfolyamát képi formában, s ehhez az OHA interjúiból, a Fotoadatbázisból válogatásokat készítenénk, illetve hazai és külföldi szakirodalmat is válogatnánk. Kapcsolatokat létesítünk hasonló térségi internetes projektekkel.
2. www.rev.hu tartalomfejlesztés: A magyarországi kritikai-ellenzéki mozgalmak szövegtára 2. Demokrata, 1985-89. – Ellenzék és plebejus jobboldaliság. Hozzáférhetővé tesszük a Demokrata teljes anyagát, valamennyi évfolyamát képi formában, s ehhez az OHA interjúiból, a Fotoadatbázisból válogatásokat készítenénk, illetve hazai és külföldi szakirodalmat is válogatnánk. Mivel a Demokrata jellegzetesen plebejus-jobboldali színképet képviselt a kritikai-ellenzéki mozgalmakon belül, a projekt kapcsolódik a fentebb az Évkönyv kapcsán kifejtettekhez.
3. Amennyiben releváns résztvevők vállalják, kritikai oral history kerekasztalt szerveznénk a II. kutatási főirány 1-2. tematikai egységéről. A kollektív oral history anyagot elhelyezzük az OHA-ban.

III. Oral History Archívum
1. Az OHA gyűjteményének gyarapítása előreláthatólag kizárólag külső forrásokból, vagyis minimális mértékben oldható meg. A gyarapítás a két projekt (Kritikai-ellenzéki mozgalmak Magyarországon a Kádár-korszakban, illetve Gazdasági vezetők – követő interjúk) keretében valósul meg.
2. Biztosítjuk az OHA hozzáférhetőségét a kutatók számára legalább 3 nap/hét, az OHA nyilvántartásának naprakészségét.
3. Az OHA létrehoz egy honlapot, amelyen a már az intézeti honlapon fennlevőkön kívül (történet, módszertan, lista stb) tematikus válogatásokat közöl interjúkból (erre épülhetne később a magyar 20. század magántörténelmét bemutató projekt). 2012-ben három témát (iskoláztatás, nyugati tanulmányutak, gazdasági válság) jelenítenénk meg és közzétennénk két teljes interjú szövegét, fotókkal, dokumentumokkal.
4. A honlapon hozzáférhetővé tesszük az OHA összesített névmutatóját.

IV. Könyvtár
A szakkönyvtár továbbra is kiszolgálja a speciális kutatói-olvasói igényeket.

V. Fotódokumentációs Adatbázis
A Fotóadatbázis fotókkal, galériákkal járul az I-II. kutatási irányok tartalomfejlesztéseihez és szükség esetén részt vállal az OSZK hasonló szervezeti egysége szakfeladataiban.

VI. Emlékezetpolitikai feladatok
Az Intézet és az OHA természetesen – az eddigiekhez hasonlóan – rendelkezésére áll minden olyan külső megkeresésnek (legyen az állami intézmény, iskola stb. vagy magánszemély), amely vizsgálódási periódusába vág. A megszokott időszakokban (február, június, október) és azon kívül is) rendelkezésre állunk előadásokkal, anyagokkal, javaslatokkal, tanáccsal stb.

B. Egyéni bontás (– egyéni kutatási projektek +  közös feladatokban való részvétel)

Eörsi László – A budapesti fegyveres felkelő csoportok 1956-ban illetve a kaposvári Csiky Gergely Színház és az aczéli kultúrpolitika + A. I. 1., 2., VI. részvétel
Keller Márkus – Lakás, lakáspolitika, lakótelepek 1945 után – összehasonlító perspektívában (kötet, Eötvös Kiadó, várható megjelenés 2012) + A. I. 1., II. 1., 2., VI. részvétel
Kenedi János – Az állambiztonsági szervezet sajtó-rezidenturáinak feltárása; a Budapester Rundschau története az állambiztonsági szolgálat és a KÜM szemszögéből; Szalma József ezredes – a Nagy Imre per operatív megrendezésével megbízott fővizsgáló tiszt – életrajzának feltárása; Dossziétörvény megalkotásával összefüggő írások kötetben való megjelentetése 2012-ben, Magvető kiadónál, az Intézettel közösen + A. I. 1., II. 1., 2., 3. részvétel
Kőrösi Zsuzsanna – Repatriáltak c. OHA-interjúprogram zárótanulmányának megírása  + A I. 1., II. 3., III. részvétel
Lénárt András – Esemény, médium, nyilvánosság – az 1956. október 30-i Köztársaság téri események illetve az 1956-os forradalom reprezentációjának vizsgálata; A. I., II. 1., 2., III., részvétel
Lux Zoltán – Számítástechnikai rendszer üzemeltetése, OSZK-kapcsolattartás, honlap-üzemeltetés, A I. 2., 3., II. 1., 2. fejlesztések, V. részvétel
Rainer M. János - Levéltári kutatás a Szerepek hálójában – Z. és a kádárizmus munkacímű nagyobb munkához, esetleg egy-két előtanulmány elkészítése + A I. 1. vezetése (szerkesztés),  2., 3., II. 1., 2. fejlesztésekben részvétel, VI.-ban részvétel
Sárközy Réka – Használható múlt? Történeti narratívák és emlékezet a magyar történelmi dokumentumfilmben 1992-2010 c. téma kutatása + I. 1., valamint I. 2. és II. 1., 2. – galériák, IV., V. részvétel
Somlai Katalin –Magyarország nyugati ösztöndíjpolitikája a Kádár-korszakban c. doktori PhD disszertáció készítése + A. I. 1., II. 3. részvétel, III. vezetése
Tabajdi Gábor – A korai Kádár-korszak szövetségi politikája c. doktori (PhD) disszertáció megvédése, könyvvé való átdolgozása + A. I. 1., 2., IV. részvétel  
Topits Judit – www.rev.hu honlap szerkesztése, karbantartása  + A. I. 2., 3., II. 1., 2. szerkesztés, összeállítás
Ungváry Krisztián - Kémek Magyarország ellen – az 1945 és 1967 közötti, halálos ítélettel zárult kémügy feldolgozása című kutatás; hírszerzés-történeti kutatások + A. I. 1., II. 1., 2. részvétel


Budapest, 2012. január 12.                    Rainer M. János