Ugrás a tartalomra

A. Közös kutatási projektek

I. 1956, a forradalom előzményei, alakulása és utóélete kutatási főirány
1. Évkönyv 2013: Búvópatakok 2 – A magyar állambiztonság és a jobboldal. A tanulmánykötetben az Intézet – OHA következő munkatársai szerepelnek: Rainer M. János, Sárközy Réka, Lénárt András, Keller Márkus, Kenedi János, Ungváry Krisztián, Tabajdi Gábor), valamint külső kutatók. Megvitatása workshopon történik 2013. első félévében. Felelős vezető: Rainer M. János. Határidő 2013. december 31. Külső forrás: 1956-os Intézet Alapítvány, illetve annak pályázati és együttműködési eredményei.
Amennyiben a kutatócsoport fenti és külső tagjai elkészülnek 2013. évi 2. számú tanulmányaikkal 2013 július 1-ig, elképzelhető a Búvópatakok 3 kötet előkészítése és megjelenése. Ennek előfeltétele külső forrás: 1956-os Intézet Alapítvány, illetve annak pályázati és együttműködési eredményei.
2. www.rev.hu tartalomfejlesztés + Évkönyvbeli megjelenés: Az 1956-os magyar forradalom történetének bibliográfiája 2012-13. Felelős vezető: Rainer M. János. Határidő 2013. december 31.
3. Az Intézet munkatársai később kijelölendő munkatársai előadást tartanak az OSZK 2013. végi éves tudományos konferenciáján, önálló panelben. Felelős vezető: Rainer M. János. Határidő 2013. december 31.

II. A Kádár-korszak és a rendszerváltás története kutatási főirány
1. www.rev.hu tartalomfejlesztés: A magyarországi kritikai-ellenzéki mozgalmak szövegtára 1. Máshonnan Beszélő, 1982-88. – Ellenzék, nemzetközi tájékozódás, közép-kelet-európai szolidaritás. A Máshonnan Beszélő teljes anyaga, az OHA interjúiból, a Fotoadatbázisból válogatások. Felelős Topits Judit. Határidő: 2013. december 31
2. www.rev.hu tartalomfejlesztés: A magyarországi kritikai-ellenzéki mozgalmak szövegtára 2. Demokrata, 1985-89. – Ellenzék és plebejus jobboldaliság. A Demokrata valamennyi száma, az OHA interjúiból, a Fotoadatbázisból válogatások. Felelős Topits Judit. Határidő: 2013. december 31. (Amennyiben a jogi akadályok elhárulnak.)
 
III. Oral History Archívum
1. Az OHA gyűjteménye valószínűleg minimális mértékben gyarapodik. Az újonnan készült 17 interjú egy részének leíratása. az OHA interjúiból, a Fotoadatbázisból válogatások. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2013. december 31. Külső forrás: OSZK pályázat.
2. Biztosítjuk az OHA hozzáférhetőségét a kutatók számára heti három napon át. Az OHA üzemeltetésében Somlai Katalin, Kőrösi Zsuzsanna és Lénárt András vett részt. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2013. december 31.
3. Az OHA folytatja a magyar 20. század magántörténelmét bemutató honlap fejlesztését Résztvevők Somlai Katalin, Topits Judit és Kőrösi Zsuzsanna. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2013. december 31. Külső forrás: 1956-os Intézet Alapítvány.
4. A honlapon hozzáférhetővé tesszük az OHA összesített névmutatóját. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2013. december 31.
5. Amennyiben külső forrást találunk: az OHA gyűjtemény további szöveg- és hangdigitalizálása. Résztvevő: Topits Judit. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2013. december 31. Külső forrás: OSZK pályázat.

IV. Könyvtár
A szakkönyvtár kiszolgálja a speciális kutatói-olvasói igényeket. A könyvtár üzemeltetésében Sárközy Réka, Topits Judit és Tabajdi Gábor vett részt. Felelős Rainer M. János. Határidő: 2013. december 31.

V. Emlékezetpolitikai feladatok
Az Intézet és az OHA a korábbi években megszokott módon rendelkezésére áll minden olyan külső megkeresésnek (állami intézmények, iskolák, magánszemély), amely vizsgálódási periódusába vág. Részt veszünk az Open Society Archívum 2013. januárjában nyíló Don – egy tragédia és annak utóéletei című kiállításán (Ungváry Krisztián, Sárközy Réka).

VI. Egyéb
1. Részt veszünk az OSZK 2012. évi tudományos konferenciájának sajtó alá rendezésében és szerkesztésében. Felelős Rainer M. János. Határidő: 2013. december 31.
2. Nyolc korai Évkönyvünk (1992-2000) digitalizálás után felkerül az OSZK Magyar Elekronikus Könyvtárba. Résztvevő Topits Judit. Felelős Rainer M. János. Határidő: 2013. december 31.

B. Egyéni kutatási témák

Eörsi László – A budapesti fegyveres felkelő csoportok 1956-ban (Csepel) – kutatás folytatása; Az 1956-os forradalom és szabadságharc jobboldali narratívája – tanulmány készítése. Határidő 2013. december 31.
Keller Márkus – A Rákosi-diktatúra lakáspolitikája - általános értékelés – kutatás; Zalotay Elemér „Szalagháza” kapcsán keletkezett vita: a lakásról, lakhatásról való értelmiségi gondolkodás, a polgári és szocialista tartalmak viszonya – kutatás és tanulmány írása. Határidő 2013. december 31.
Kenedi János – Az állambiztonsági szervezet sajtó-rezidenturáinak feltárása; a Budapester Rundschau története az állambiztonsági szolgálat és a KÜM szemszögéből – kutatás; Szalma József ezredes – a Nagy Imre per operatív megrendezésével megbízott fővizsgáló tiszt – életrajzának feltárása – kutatás és tanulmány írása. Határidő 2013. december 31.
Lénárt András – A hatvanas-hetvenes évek nyilas pereinek háttere és ábrázolása – kutatás és tanulmány írása; Huszadik századi nyilvános, elsősorban politikai indíttatású erőszak-ábrázolások – kutatás. Határidő 2013. december 31.
Rainer M. János – Volt középosztály és szovjet típusú rendszer (katonatisztek) – kutatás és tanulmány írása. Határidő 2013. december 31.
Sárközy Réka – Használható múlt? Történeti narratívák és emlékezet a magyar történelmi dokumentumfilmben 1992-2010 – kutatás és tanulmány írása. Határidő 2013. december 31.
Somlai Katalin – Magyarország nyugati ösztöndíjpolitikája a Kádár-korszakban c. doktori PhD disszertációhoz kutatás. Határidő 2013. december 31.
Tabajdi Gábor – Kádár János és a jobboldal – a jobboldal és Kádár János – kutatás; Matheovits Ferenc – kutatás és tanulmány megírása;  „Kádár egyházai” munkacímű kézirat (forráskiadvány) megjelentetése (Fehér Hollók munkacsoporttal közösen). Határidő 2013. december 31.
Ungváry Krisztián – A hírszerzés és kémelhárítás Magyarországon 1945-1990 – kutatás. Határidő 2013. december 31.


Budapest, 2013. január 31.             Dr. Rainer M. János, csoportvezető