Ugrás a tartalomra

A. Közös kutatási projektek

I. 1956, a forradalom előzményei, alakulása és utóélete kutatási főirány
1. Évkönyv 2014: Búvópatakok  – Mélyfúrások. A tanulmánykötet az OSZK 1956-os Intézet OHA 2013. december 11-i konferenciáján elhangzott előadások tanulmánnyá továbbfejlesztett előadásait tartalmazza. Ebben az 1956-os Intézet – OHA következő munkatársai szerepelnek: Rainer M. János, Sárközy Réka, Lénárt András, Keller Márkus, Ungváry Krisztián, Tabajdi Gábor), valamint külső kutatók. Megvitatása workshopon történik 2014. első negyedévében. Felelős vezető: Rainer M. János. Határidő 2014. december 31. Külső forrás: 1956-os Intézet Alapítvány, illetve annak pályázati és együttműködési eredményei.
Amennyiben a kutatócsoport illetve az 1956-os Intézet Alapítvány kiadót talál, az év folyamán a Búvópatakok 2011-13. évi eredményeiből angol nyelvű tanulmánykötetet állítunk össze. Külső forrás: 1956-os Intézet Alapítvány, illetve annak pályázati és együttműködési eredményei.
2. Az Intézet később kijelölendő munkatársai előadást tartanak az OSZK 2014. végi éves tudományos konferenciáján, önálló panelben. Felelős vezető: Rainer M. János. Határidő 2014. december 31.

II. A Kádár-korszak és a rendszerváltás története kutatási főirány
1. www.rev.hu tartalomfejlesztés: A magyarországi kritikai-ellenzéki mozgalmak szövegtára -  Máshonnan Beszélő, 1982-88 és Demokrata, 1985-89. – Ellenzék és plebejus jobboldaliság. Digitalizált számok, az OHA interjúiból, a Fotoadatbázisból válogatások. Felelős Topits Judit. Határidő: 2014. december 31. (Amennyiben a jogi akadályok elhárulnak.)
 
III. Oral History Archívum
1. Az OHA gyűjteménye valószínűleg minimális mértékben gyarapodik. Minimális cél a 2013. évben készült interjúk leíratása. Határidő: 2014. december 31. Külső forrás: OSZK pályázat.
2. Biztosítjuk az OHA hozzáférhetőségét a kutatók számára heti három napon át. Az OHA üzemeltetésében Somlai Katalin, Kőrösi Zsuzsanna és Lénárt András vett részt. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2014. december 31.
3. Az OHA befejezi és elérhetővé teszi a magyar 20. század magántörténelmét bemutató honlapot (www.visszaemlekezesek.hu) illetve mobil applikációt. Résztvevők Somlai Katalin, Topits Judit és Kőrösi Zsuzsanna. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2014. december 31. Külső forrás: 1956-os Intézet Alapítvány, illetve annak pályázati és együttműködési eredményei.
4. A honlapon hozzáférhetővé tesszük az OHA összesített névmutatóját. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2014. december 31.
5. Az OHA gyűjtemény további szöveg- és hangdigitalizálása. Résztvevő: Topits Judit. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2014. december 31. Külső forrás: OSZK pályázat.

IV. Könyvtár
A szakkönyvtár kiszolgálja a speciális kutatói-olvasói igényeket. A könyvtár üzemeltetésében Sárközy Réka, Topits Judit és Tabajdi Gábor vett részt. Felelős Rainer M. János. Határidő: 2014. december 31.

V. Emlékezetpolitikai feladatok
Az Intézet és az OHA a korábbi években megszokott módon rendelkezésére áll minden olyan külső megkeresésnek (állami intézmények, iskolák, magánszemély), amely vizsgálódási periódusába vág. Részt kívánunk venni az OSZK-nak az 1989-es rendszerváltás 25. évfordulójával kapcsolatos feladataiban. Felelős Rainer M. János. Határidő: 2014. december 31.

VI. Egyéb
1. Nyolc korai kiadványunk (1992-2000) digitalizálás után felkerül az OSZK Magyar Elekronikus Könyvtárba és a www.rev.hu honlapra. Résztvevő Topits Judit. Felelős Rainer M. János. Határidő: 2014. december 31.

B. Egyéni kutatási témák

Eörsi László – A budapesti fegyveres felkelő csoportok 1956-ban (Csepel) – kutatás folytatása. Határidő 2014. december 31.
Keller Márkus – A Rákosi-diktatúra lakáspolitikája - általános értékelés – kutatás és tanulmány írása. Határidő 2014. december 31.
Lénárt András – Huszadik századi nyilvános, elsősorban politikai indíttatású erőszak-ábrázolások – kutatás. Határidő 2014. december 31.
Rainer M. János – Volt középosztály és szovjet típusú rendszer (katonatisztek) – kutatás és tanulmány írása. Határidő 2014. december 31.
Sárközy Réka – Használható múlt? Történeti narratívák és emlékezet a magyar történelmi dokumentumfilmben 1992-2010 – kutatás és tanulmány írása. Határidő 2014. december 31.
Somlai Katalin – Magyarország nyugati ösztöndíjpolitikája a Kádár-korszakban c. doktori PhD disszertációhoz kutatás. Határidő 2014. december 31.
Tabajdi Gábor – Kereszténydemokraták a Kádár-korszakban – kutatás és tanulmány megírása. Határidő 2014. december 31.
Ungváry Krisztián – A hírszerzés és kémelhárítás Magyarországon 1945-1990; Nyilas elitek sorsa 1945 után  – kutatás. Határidő 2014. december 31.


Budapest, 2014. január 14.      Dr. Rainer M. János, csoportvezető