Ugrás a tartalomra

A. Közös kutatási projektek

I. 1956, a forradalom előzményei, alakulása és utóélete kutatási főirány
1. Évkönyv 2015: Az 1945-ös rendszerváltás megéléstörténete. A tanulmánykötet az OSZK 1956-os Intézet – OHA valamennyi munkatársának részvételével készül és válogatást tartalmaz az OHA interjúiból. A tanulmányokat illetve az oral history válogatást 2015. első félévének végén házi workshopon vitatjuk meg. Felelős vezető és a kötet szerkesztője: Rainer M. János. Határidő 2015. december 31. Külső forrás: 1956-os Intézet Alapítvány, illetve annak pályázati és együttműködési eredményei.
2. A Búvópatakok-projekt 2011-14. évi eredményeiből készülő angol nyelvű tanulmánykötet fordításának, a kézirat megjelenésre való előkészítésének befejezése. Felelős vezető és a kötet szerkesztője: Rainer M. János. Határidő 2015. december 31. Külső forrás: 1956-os Intézet Alapítvány, illetve annak pályázati és együttműködési eredményei.
3. A Búvópatakok-projekt 2011-14. évi eredményeinek bemutatása az Intézet 2015. tavaszi rendezvényén.
4. Az Intézet – OHA később kijelölendő munkatársai előadást tartanak az OSZK 2015. végi éves tudományos konferenciáján, önálló panelben. Felelős vezető: Rainer M. János. Határidő 2015. december 31.
5. A www.rev.hu honlapon megindítjuk a The Image of Hungary – Sixty Years Ago (1955-56) tartalomszolgáltatást. Résztvevő: Topits Judit. Felelős vezető: Rainer M. János. Határidő folyamatosan.
6. Kidolgozzuk az Intézet – OHA jubileumi (2016-os) programját és megindítjuk a előkészületi (kutató- ) munkát.


II. A Kádár-korszak és a rendszerváltás története kutatási főirány
1. A magyar 20. század magántörténelmét bemutató honlap (www.visszaemlekezesek.hu) illetve mobil applikáció, lásd III. 3.
2. Búvópatakok oral history program – interjúkészítés és az interjúk elsődleges elemzése, résztvevők Szegő Iván Miklós, felelős Rainer M. János. Határidő 2015. december 31.

III. Oral History Archívum
1. Az OHA gyűjteménye kb. 25-30 interjúval gyarapodik 2015-ben (előreláthatólag 10 interjú készül a Búvópatakok - oral history programban, 10-15 A franciaországi magyar emigráció programban). A 2014. évben készült, még le nem írt interjúk leíratása ugyancsak célkitűzésünk. Felelős: Somlai Katalin. Határidő: 2015. december 31. Külső forrás: OSZK pályázat.
2. Biztosítjuk az OHA hozzáférhetőségét a kutatók számára heti három napon át. Az OHA üzemeltetésében Somlai Katalin, Kőrösi Zsuzsanna és Lénárt András vett részt. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2015. december 31.
3. Az OHA befejezi és elérhetővé teszi a magyar 20. század magántörténelmét bemutató honlapot (www.visszaemlekezesek.hu) illetve mobil applikációt. Résztvevők Somlai Katalin, Topits Judit és Kőrösi Zsuzsanna. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2015. március 31. Külső forrás: 1956-os Intézet Alapítvány, illetve annak pályázati és együttműködési eredményei.
4. A honlapon hozzáférhetővé tesszük az OHA összesített névmutatóját. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2015. december 31.
5. Az OHA gyűjtemény további szöveg- és hangdigitalizálása. Résztvevő: Topits Judit. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2015. december 31. Külső forrás: OSZK pályázat.

IV. Könyvtár
A szakkönyvtár kiszolgálja a speciális kutatói-olvasói igényeket. A könyvtár üzemeltetésében Sárközy Réka, Topits Judit és Tabajdi Gábor vett részt. Felelős Rainer M. János. Határidő: 2015. december 31.

V. Emlékezetpolitikai feladatok
Az Intézet és az OHA a korábbi években megszokott módon rendelkezésére áll minden olyan külső megkeresésnek (állami intézmények, iskolák, magánszemély), amely vizsgálódási periódusába vág. Felelős Rainer M. János. Határidő: 2015. december 31.

VI. Egyéb
Nyolc korai kiadványunk (1992-2000) digitalizálás után felkerül a www.rev.hu honlapra. Résztvevő Topits Judit. Felelős Rainer M. János. Határidő: 2015. december 31.

B. Egyéni kutatási témák

Eörsi László – A budapesti fegyveres felkelő csoportok 1956-ban (Pesterzsébet) – kutatás folytatása és kötet megjelentetése. Határidő 2015. december 31.
Lénárt András – Azok a hatvanas évek! Zsidók, nyilasok, holokauszt a magyar nyilvánosságban – kutatás és fejezet (tanulmány) írása. Határidő 2015. december 31.
Rainer M. János – Volt középosztály és szovjet típusú rendszer (katonatisztek) – kutatás és tanulmány írása. Határidő 2015. december 31.
Sárközy Réka – Használható múlt? Történeti narratívák és emlékezet a magyar történelmi dokumentumfilmben 1992-2010 – kutatás és könyv kéziratának befejezése, kiadásra való előkészítése. Határidő 2015. december 31.
Somlai Katalin – Magyarország nyugati ösztöndíjpolitikája a Kádár-korszakban c. doktori PhD disszertáció megírása. Határidő 2015. december 31.
Szegő Iván Miklós – Búvópatakok – OHA  interjúprogram elemzése + doktori (PhD) disszertáció megírása. Határidő 2015. december 31.
Tabajdi Gábor – Kereszténydemokraták a Kádár-korszakban – kutatás és tanulmány megírása. Határidő 2015. december 31.
Ungváry Krisztián – A hírszerzés és kémelhárítás Magyarországon 1945-1990; Nyilas elitek sorsa 1945 után  – kutatás. Határidő 2015. december 31.

Budapest, 2015. január 1.            Dr. Rainer M. János, osztályvezető