Ugrás a tartalomra

Az  1956-os Intézet - OHA létszáma 2016. január 1-én 11 fő.
(2016. augusztus 31-ig dr. Keller Márkus kétéves Humboldt-ösztöndíjon Berlinben tartózkodik (fizetés nélküli szabadságon), helyettesítését addig Szegő Iván Miklós látja el.)

Gyűjteményfejlesztés
* Az OHA gyűjteménye kb. 5-10 interjúval gyarapodik 2016-ban. Felelős: Somlai Katalin. Határidő: 2016. december 31. Külső forrás: OSZK pályázat.
Állományvédelem
* Az OHA gyűjtemény további szöveg- és hangdigitalizálása. Résztvevő: Topits Judit. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2016. december 31. Külső forrás: OSZK pályázat.
* Mintegy 80 leírt interjú beköttetése. Felelős: Somlai Katalin. Határidő: 2016. december 31. Külső forrás: OSZK pályázat.

Feldolgozás
* A www.rev.hu honlapon és a www.visszaemlekezesek.hu oldalon hozzáférhetővé teszünk 10-12 OHA interjút. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2016. december 31.
Tájékoztatás, szakértői munka
* Biztosítjuk az OHA és a szakkönyvtár hozzáférhetőségét a kutatók számára heti négy napon át. Az OHA üzemeltetésében Somlai Katalin, Kőrösi Zsuzsanna és Lénárt András vesz részt. A könyvtár üzemeltetésében Topits Judit és Sárközy Réka vesznek részt. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2016. december 31.

Tudományos kutatás
Minősített kutatóink száma:
MTA Doktora: 2
Doktor (PhD, DLA): 3
Doktorandusz (PhD): 2 (abszolutóriummal, várható védés mindkét esetben 2016)
   
 1956, a forradalom előzményei, alakulása és utóélete kutatási főirány
* Ezerkilencszázötvenhat a legújabb, transznacionális történeti irodalomban – tanulmánykötet számára tanulmányok készítése az OSZK 1956-os Intézet – Oral History Archívum munkatársai szervezésében és szerkesztésében. Résztvevő: valamennyi munkatárs. Felelős vezető és a kötet szerkesztője: Rainer M. János. Határidő 2016. december 31. Külső forrás: OSZK 2016. emlékév-pályázata
* A www.rev.hu honlapon folytatjuk a Hungary & Eastern Europe – Sixty years ago – A press review by a Hungarian refugee (1955-56) tartalomszolgáltatást. Résztvevő: Topits Judit, Lénárt András. Felelős vezető: Rainer M. János. Határidő folyamatosan.
* Előadásokkal és háttéranyagokkal való felkészülés a Munkások, 1956 címmel a forradalomban való munkásrészvételről szóló tudományos konferenciára. (Kutatás, előadások elkészítése, honlapon való közzététele). Résztvevők: az OSZK 1956-os Intézet – Oral History Archívum valamennyi munkatársa. Felelős: Rainer M. János. Határidő 2016. december 31.

A Kádár-korszak és a rendszerváltás története kutatási főirány
* A magyar 20. század magántörténelmét bemutató honlap (www.visszaemlekezesek.hu) illetve mobil applikáció további fejlesztése, Résztvevők Somlai Katalin, Topits Judit és Kőrösi Zsuzsanna. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2016. december 31. Külső forrás: 1956-os Intézet Alapítvány, illetve annak pályázati és együttműködési eredményei.
 
Egyéni kutatási projektek
* Eörsi László – A budapesti fegyveres felkelő csoportok 1956-ban (Kőbánya, Csepel) – kutatás folytatása és kötet megjelentetése. Határidő 2016. december 31.
* Kőrösi Zsuzsanna – 1945 az OHA visszaemlékezéseiben – kutatás és tanulmány írása. Határidő 2016. december 31.
* Lénárt András – Azok a hatvanas évek! Zsidók, nyilasok, holokauszt a magyar nyilvánosságban – kutatás és fejezet (tanulmány) írása. Határidő 2016. december 31.
* Rainer M. János – Volt középosztály és szovjet típusú rendszer (katonatisztek) – kutatás és tanulmány írása. Határidő 2016. december 31.
* Sárközy Réka – Használható múlt? Történeti narratívák és emlékezet a magyar történelmi dokumentumfilmben 1992-2010 – elkészült könyv kiadásra való előkészítése. Határidő 2016. december 31.
* Somlai Katalin – Magyarország nyugati ösztöndíjpolitikája a Kádár-korszakban c. doktori PhD disszertáció megírása. Határidő 2016. december 31.
* Szegő Iván Miklós – Búvópatakok – OHA  interjúprogram elemzése + doktori (PhD) disszertáció megírása. Határidő 2016. december 31.
* Tabajdi Gábor – Kereszténydemokraták a Kádár-korszakban – kutatás és tanulmány megírása. Határidő 2016. december 31.
* Ungváry Krisztián – A hírszerzés és kémelhárítás Magyarországon 1945-1990; Nyilas elitek sorsa 1945 után  – kutatás. Határidő 2016. december 31.

Egyéni írásos publikációk száma: kb. 45-50 db (az elmúlt 3 év átlaga)
munkatársak oktatói (felsőoktatási) tevékenysége: 2 fő
* Rainer M. János (EKF)
* Sárközy Réka (PPKE, SZFE)

Munkatársak tudományos közéleti tevékenysége
* Rainer M. János
o Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, Bölcsészettudományi Kollégium
o MTA Bolyai  Ösztöndíj Bölcsészettudományi Szakzsüri
o Rubicon szerkesztőbizottság
o Századok szerkesztőbizottság
o Múltunk szerkesztőbizottság
o Journal of Cold War (Harvard University) Studies szerkesztőbizottság

* Ungváry Krisztián
o Jahrbuch für Kommunismusforschung (Berlin) szerkesztőbizottsága

Hazai és nemzetközi tudományos együttműködések/projektek:
* 1956 mozgóképen-projekt (OSZK Film- és Videotárral közös ún. Varga F. János-projekt), résztvevők: Eörsi László, Tabajdi Gábor, Rainer M. János.
Külföldi szakértők fogadása
* Előreláthatólag 25-30 fő, az emlékévvel kapcsolatban. Konzultáns: Rainer M. János, Somlai Katalin, Sárközy Réka. Határidő folyamatosan
Erasmus program-ban való részvétel, intézményben fogadott diákok száma
* Előreláthatólag 1-2 fő
Pályázatok
* OSZK 2016-os emlékévi pályázataiban való részvétel.

Tervezett kiadványok
* Ezerkilencszázötvenhat a legújabb, transznacionális történeti irodalomban – tanulmánykötet az OSZK 1956-os Intézet – Oral History Archívum munkatársai szervezésében és szerkesztésében (=1956-os Intézet Évkönyv, 2016?)
* Eörsi László: Kőbánya, Csepel 1956 (külső kiadóval)
* Sárközy Réka: Használható múlt? Történeti narratívák és emlékezet a magyar történelmi dokumentumfilmben 1992-2010 (külső kiadóval)
* Rainer M. János: 1956, a magyar forradalom – bevezetés (külső kiadóval)
* www.rev.hu honlap formai és tartalmi megújítása a 2016-os emlékévre

Fontosabb konferenciák, szimpozionok
* Munkások, 1956 címmel konferencia a forradalomban való munkásrészvételről, az OSZK 1956-os Intézet – Oral History Archívum munkatársai és meghívott előadók részvételével