Ugrás a tartalomra

Az 1956-os Intézet - OHA létszáma 2017. január 1-én 12 fő.

Gyűjteményfejlesztés
* Az OHA gyűjteménye kb. 4-5 interjúval gyarapodik 2017-ben. Az elkészült interjúk leíratására – az elmúlt két évhez hasonlóan – nincsen lehetőségünk dologi költségek híján. Felelős: Somlai Katalin. Határidő: 2017. december 31.
   
Állományvédelem
* Az OHA gyűjtemény hangdigitalizálásnak befejezése. Résztvevő: Topits Judit. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2017. december 31.
* Mintegy 80 leírt interjú beköttetése.  Felelős: Somlai Katalin. Határidő: 2017. december 31.
   
Feldolgozás
* A www.rev.hu honlapon és a www.visszaemlekezesek.hu oldalon hozzáférhetővé teszünk további 3-5 OHA interjút. Résztvevők: Kőrösi Zsuzsanna, Topits Judit, Somlai Katalin, Lénárt András. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2017. december 31.
* Biztosítjuk az OHA hozzáférhetőségét a kutatók számára heti három napon át. Az OHA üzemeltetésében Somlai Katalin, Kőrösi Zsuzsanna és Lénárt András vesz részt. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2017. december 31.

Tudományos kutatás
* Minősített kutatóink száma:
   MTA Doktora: 2
   Doktor (PhD, DLA): 4
   Doktorandusz (PhD): 2 (abszolutóriummal, várható védés mindkét esetben 2017)

1956, a forradalom előzményei, alakulása és utóélete kutatási főirány
* Ezerkilencszázötvenhat hatvanadik évfordulója a történeti irodalomban irodalomban és az emlékezetpolitikában – tanulmányok készítése. Résztvevő: kijelölt munkatársak. Felelős: Rainer M. János. Határidő 2017. december 31.
* A www.rev.hu honlapon folytatjuk a Hungary and Eastern Europe – Sixty Years Ago (1955-57) tartalomszolgáltatást. Résztvevő: Topits Judit. Felelős vezető: Rainer M. János. Határidő folyamatosan.
* Munkások, 1956 címmel az 1956-os Intézet 2016/17. évi Évkönyvének szerkesztése és megjelentetése.  Résztvevők: Somlai Katalin, Szegő Iván Miklós, Rainer M. János. Felelős: Rainer M. János. Határidő 2017. december 31.

A Kádár-korszak és a rendszerváltás története kutatási főirány
* A magyar 20. század magántörténelmét bemutató honlap (www.visszaemlekezesek.hu) illetve mobil applikáció további fejlesztése, Résztvevők Somlai Katalin, Topits Judit és Kőrösi Zsuzsanna. Felelős Somlai Katalin. Határidő: 2017. december 31.

Egyéni kutatási projektek
* Eörsi László – A budapesti fegyveres felkelő csoportok 1956-ban (III. kerület) – kutatás folytatása és kötet megjelentetése. Határidő 2017. december 31.
* Kőrösi Zsuzsanna – A cserkészet emlékezete, utak és választások 1945 után az OHA életútinterjúi tükrében  – kutatás és tanulmány írása. Határidő 2017. december 31.
* Keller Márkus – Lakáspolitika és lakásgazdálkodás az 1950-es években – monográfia írása és megjelentetése.Határidő 2017. december 31.
* Lénárt András – Azok a hatvanas évek! Zsidók, nyilasok, holokauszt a magyar nyilvánosságban – kutatás és fejezet (tanulmány) írása. – Budapesti  zsidóság 1945 - 1967, fotóalbumhoz mutatás, közösen Tamási Miklóssal. Határidő 2017. december 31.
* Rainer M. János – Volt középosztály és szovjet típusú rendszer (katonatisztek) – kutatás és monográfia írása. Határidő 2017. december 31.
* Sárközy Réka – Használható múlt? Történeti narratívák és emlékezet a magyar történelmi dokumentumfilmben 1992-2010 – elkészült könyv kiadásra való előkészítése.  – A Magyar Televízió története 1957-2010 kutatás. Határidő 2017. december 31.
* Somlai Katalin – Magyarország nyugati ösztöndíjpolitikája a Kádár-korszakban c. doktori PhD disszertáció megírása és megvédése. Határidő 2017. december 31.
* Szegő Iván Miklós – Gazdasági ciklusok és elitváltások: a magyar és a finn eset a 20. század második felében – doktori (PhD) disszertáció megírása. Határidő 2017. december 31.
* Tabajdi Gábor – Kereszténydemokraták a Kádár-korszakban – kutatás és tanulmány megírása. Határidő 2017. december 31.
* Ungváry Krisztián – A hírszerzés és kémelhárítás Magyarországon 1945-1990; Nyilas elitek sorsa 1945 után  – kutatás. – A Budapest ostromában reszt vevő német katonai elit kutatasa – kutatás és kötet összeállítása. Határidő 2017. december 31.

Egyéni írásos publikácik száma: kb. 45-50 db (az elmúlt 3 év átlaga)
Oktatói (felsőoktatási) tevékenység: 2 fő
* Rainer M. János (EKE)
* Sárközy Réka (PPKE)

Tudományos közéleti tevékenység
* Rainer M. János
o Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, Bölcsészettudományi Kollégium
o MTA Bolyai Ösztöndíj Bölcsészettudományi Szakzsüri
o Rubicon szerkesztőbizottság
o Századok szerkesztőbizottság
o Múltunk szerkesztőbizottság
o Journal of Cold War (Harvard University) Studies szerkesztőbizottság
* Ungváry Krisztián
o Jahrbuch für Kommunismusforschung (Berlin) szerkesztőbizottsága

Hazai és nemzetközi tudományos együttműködések/projektek:
* 1956 mozgóképen-projekt továbbfejlesztése, feltöltése (OSZK Film- és Videotárral közös ún. Varga F. János-projekt), résztvevők: Eörsi László, Tabajdi Gábor, Rainer M. János.
* Romani memory: Recollections of Roma from the Central European perspective c. projekt (támogató: Visegrádi Alap) részvétel: 5 oral history interjú készítése a magyarországi roma elit körében, ezek feldolgozása és közzététele a Memory of Nations honlapon. Résztvevő Kőrösi Zsuzsanna.

Külföldi szakértők fogadása
* Előreláthatólag 15-20 fő, 1956-tal és más jelenkortörténeti kérdésekkel kapcsolatban. Konzultáns: Keller Márkus (német), Rainer M. János (angol), Somlai Katalin (francia, olasz, angol), Sárközy Réka (angol).

Erasmus programban való részvétel, intézményben fogadott diákok száma
* Előreláthatólag 2 fő (Németország, Franciaország
 
Tervezett kiadványok
* Munkások ’56. Évkönyv 2016/17. Szerk. Rainer M. János és Valuch Tibor (EKE) (1956-os Intézet Alapítvánnyal közösen)
* Eörsi László: Az óbudai fegyveres ellenállás 1956 (OSZK kiadásában, külső kiadóval)
* Sárközy Réka: Nemzeti traumáink dokumentumfilmen (OSZK kiadásában, külső kiadóval)
* Keller Márkus: A lakáskérdés az ötvenes években (OSZK kiadásában, külső kiadóval
* Rainer M. János: Századosok (külső kiadóval)
* Digitális kiadványok bővítése: a www.rev.hu honlapról hiányzó Évkönyvek (1993, 1994. 1999, 2000, 2002) feltétele. (Ezzel az összes korábbi Évkönyvünk elérhetővé válik online.)

Konferenciák
* Oral history gyűjtések és gyűjtemények Magyarországon – 1989 előtt. Workshop az MTA BtK TTI COURAGE-projekttel közösen, 2017. június