Ugrás a tartalomra

OSZK Tudományos Igazgatóság

1956-os Intézet – Oral History Archívum

2018. évi teljesítményalapú munkaterve

A munkaterv összeállításánál az OSZK 2017. évi teljesítményalapú munkatervét vettük alapul, az egyes részek számozása innen származik.

6.5.3    Könyvbemutatók

Az 1956-os Intézet – OHA munkatársainak 2018-ban várhatóan megjelenő könyveinek (lásd később) bemutatása az OSZK Tudományos Igazgatóság által szervezett bemutatókon az OSZK egyéb kiadványaival együtt.

6.5.4    Egyéb rendezvények

Az osztály munkatársai részt vesznek az OSZK 2018. évi tudományos konferenciáján illetve meghívás alapján több hazai és nemzetközi tudományos konferencián, kerekasztal-beszélgetésen és workshopon.

6.8       Filozófia- és történettudományi alapkutatás (ezen belül művelődéstörténeti kutatások)

6.9       Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás (ezen belül művelődéstörténeti kutatások)

Fontosabb kutatási projektek:

Hazai és nemzetközi szervezeti tagságok, szerkesztőségi, felkért szakértői tevékenység::

Hazai és nemzetközi tudományos együttműködések:

 

7 Szervezeti kérdések

Az 1956-os Intézet - OHA osztály létszáma 2018. január 1-jén 9 fő.

A volt 1956-os Intézet Közalapítvány OSZK-ban dolgozó munkatársai (2012 óta 12 fő) közül dr. Sárközy Réka a Különgyűjteményi Igazgatóság Fotótárban tevékenykedik (alkalomszerűen részt vesz az osztály munkájában) Tóth Sándorné az Intézményfenntartási Igazgatóság munkatársa (de feladatait az 1956-os Intézet – OHA Osztály Dohány utcai telephelyén látja el). Az osztályon jelenleg Eörsi László, Kőrösi Zsuzsa, dr. Lénárt András, dr. Keller Márkus (2018. január 15-től félstátuszban), dr. Rainer M. János, Somlai Katalin, dr. Tabajdi Gábor, Topits Judit és dr. Ungváry Krisztián van állományban. 2018. február 1-től Szegő Iván Miklós félstátuszban visszatér az Osztály munkatársai közé.

 

8.5.1    Nyitva tartás, szolgáltató-helyek, beiratkozott olvasók, könyvtárhasználók, csoportos látogatások száma

Az Oral History Archívum és az 1956-os Intézet szakkönyvtára heti három napon, kedd-csütörtökön 9-16.30 között tart nyitva. A 2018-as látogatószám várhatóan 120-130 fő körül alakul, akik összesen kb. 350-400 körüli gyűjteményi egységet (interjút, kézirattári egységet) kutatnak majd.

8. 6      Tudományos kutatás, kutatásszervezés

8.6.3. 8.6.3      A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések bemutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett kutatónapok száma, az engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó egyéni tudományos tervek bemutatása)

Egyéni kutatási projektek 2018-ban

 

Tudományos kutatás

 2018. évi terv

1. Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)

 

2. Tudományos kutatások száma

9

3. Az osztály összes publikációinak várható száma

kb. 50

4. Idegen nyelvű publikációk száma

kb. 7

5. Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma

 

6. A könyvtár által kiadott kiadványok (kötetek) száma (lásd még Kiadványterv; című melléklet!)

 

7. Az osztály szakemberei által tartott tudományos előadások száma

kb. 20

8. Az osztály szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma

kb. 10

9. A könyvtár által szervezett konferenciák száma és az azokon résztvevők száma

 

10. Az osztály könyvtár szakembereinek konferenciákon való részvételének száma (előadóként)

kb. 25

11. Képzésben, továbbképzésen részt vevő dolgozók száma

2

 

 

2017. tény

2018. terv

Tudományos munkatársak száma (részben tudományos munkát is ellátó munkatársak, illetve minősített kutatók összességében - fő)

8

9

Tudományos fokozattal rendelkező munkatársak száma (fő)

5

6

Tárgyévben megszerzendő tudományos fokozatok száma (db)

-

1

A tudományos kutatást is végző munkatársak számára engedélyezett kutatónapok száma (átlag heti 8 órával számolva)                  

 

 

Nemzetközi tudományos programokban való részvétel

(programok száma | résztvevő munkatársak száma)

1 program

 

2 fő

1 program

2 fő

Felsőoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) | megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc)

2 fő

 

2 fő

 

Felnőttképzésben oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3     Kiadványok (terv 2018)

AZ OSZK Kiadó által megjelentetni tervezett intézményi kiadványok listája

Folyóiratok, évkönyvek

 

További, az 1956-os Intézet – Oral History Archívum munkatársai által készített, 2018-banmegjelentetni tervezettönálló kiadványok

 

 

Budapest, 2018. január 26.

 

Dr. Rainer M. János ov.