Ugrás a tartalomra

A beszámoló első része az OSZK Tudományos Igazgatóság keretében működött 1956-os Intézet – Oral History Archívum Osztály vezetőjeként 2019. július 6-án leadott jelentésen alapul. A jelentésnek az OSZK 2019. évi „teljesítményalapú munkatervének” felépítését tükröző beosztását, az egyes, pusztán adminisztratív jelentőségű statisztikai adatokat részben vagy egészében kihagytam.

 

Szervezeti felépítésünk:

Szegő Iván Miklós 2019. február 1-től határozatlan idejű teljes munkaidős státuszba került az OSZK-ban. 2019. március 8-án az Eszterházy Károly Egyetemen sikerrel védte meg doktori (PhD) értekezését.

2019. június 15-én egy kormányrendelet alapján az OSZK 1956-os Intézet Osztály beolvadásos kiválással a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár szervezetébe került. Ezzel az Osztály megszűnt létezni az OSZK keretein belül. Egy fő (Eörsi László) nyugdíjba ment, öten (dr. Keller Márkus, Somlai Katalin, dr. Szegő Iván Miklós, dr. Rainer M. János, Topits Judit) június 14-én lemondtak állásukról. Négyen (Kőrösi Zsuzsanna, dr. Lénárt András, dr. Tabajdi Gábor, dr. Ungváry Krisztián) június 15-től a VERITAS közalkalmazottai lettek. Július 9-én közös megegyezéssel valamennyien távoztak onnan.

Azóta a munkatársak nagyobb része állást talált (Lénárt András: Holocaust Dokumentációs Központ, Szegő Iván Miklós: Jedlik Ányos Gimnázium, Tabajdi Gábor: Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatala, Topits Judit: Szigetmonostori Községi Könyvtár, Ungváry Krisztián: Sziklakórház Múzeum), illetve korábbi párhuzamos munkahelyén folytatta tevékenységét (Keller Márkus: ELTE TáTK Összehasonlító Történetszociológiai Tanszék, Rainer M. János: Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézete és Történelemtudományi Doktori Iskolája). Két volt munkatársunknak e sorok írásáig még nincsen állása (Kőrösi Zsuzsanna, Somlai Katalin).

Az Intézet azóta önkéntes társulásként, az 1956-os Intézet Alapítvány koordinációjával folytatja tevékenységét.

 

 

Éves tevékenységünk:

 

2019. ápr. 26-án tartottuk Az Évkönyv 2018 - Újratervezések (Szerk. Keller Márkus – Tabajdi Gábor. Bp., 2018. Országos Széchényi Könyvtár – 1956-os Intézet Alapítvány) című kötet bemutatóját, Budapesten, a Nemzetközi Könyvfesztiválon (Tabajdi Gábor, Keller Márkus, Rainer M. János). A kötetben valamennyi tudományos munkatársunk publikált!

 

Az osztály valamennyi munkatársa folytatta az 1956-os Intézet 2019. évi Évkönyvébe írandó tanulmányához szükséges kutatásokat (Kőrösi Zsuzsanna: Hetvenes évek – válogatás az OHA interjúiból; Tabajdi Gábor: Behálózott Magyarország. A belső elhárítás tevékenysége a hetvenes években; Keller Márkus: Lakhatás a 70-es években; Lénárt András: Mozik, filmek, filmplakátok – életképek a hetvenes évekből; Rainer M. János: Az újratervezés (kritikai) fordulata – a „szocializmus” a negyedik évtizedben; Somlai Katalin: Az Akadémia hálózatában, Ungváry Krisztián: Az úgynevezett „aktív intézkedések” a magyar hírszerzés tevékenységében, Szegő Iván Miklós: Olajválságból adósságválságba. Magyar gazdaság, növekedés és mikrociklusok a hetvenes években: összehasonlítás a finn és a jugoszláv esettel.)

A nyolc tanulmányból több az első félévben elkészült, ebből négyet 2019. máj. 27-én – három nappal az Intézet végét jelentő kormányhatározat előtt, bár ezt akkor nem tudtuk még – meg is vitattunk.

 

2019-ben három önálló kötet jelent meg az OHA interjúi alapján (Karig Sára, Kende Péter, Rajk László).

 

Az Oral History Archívumban kb. 30 kutató számos interjút kutatott.

 

Az egyéni tudományos kutatások 2019. május 31-én átmenetileg félbeszakadtak. Az Intézet gyűjteményeiben 2019. június 15-e óta szünetel valamennyi külső kutatás. Az OHA, ahogyan valamennyi gyűjteményünk (szakkönyvtár, folyóiratgyűjtemény, archív sajtókollekció, fotók, kézirattár) a VERITAS tulajdonába ment át (jelenleg tudomásunk szerint a Zsil utcai VERITAS levéltárban találhatók). Előtte az Intézet munkatársai rendezték őket. Az OHA másodpéldányait és az eredeti hangfelvételeket is az intézet valamennyi munkatársa részvételével rendeztük júniusban, majd – a még 1989 előtt kialakult és mindvégig követett gyakorlat, illetve érvényes szerződések alapján – az OSZK-ba szállítottuk. Kende Péter Intézetnek adományozott könyvtára, valamint Hegedüs B. András és Kozák Gyula irathagyatéka az OSA Archívumba került.

 

Tevékenységünk új fonalát részben még 2019 nyarán, részben 2019 szeptember elején vettük fel.

 

A nyáron két pályázatot nyújtottunk be a Summa Artium OSI-segélyprogramjához. (lásd itt: http://www.summa-artium.hu/Summa-Artium-Kulturatamogato-Maganalap/71/ illetve http://www.summa-artium.hu/data/files/119.pdf) Sikerrel, amelynek eredményeképpen ősszel az 1956-os Intézet Alapítvány megkötötte a szerződést és az elnyert 7, 16 millió Ft 90 %-át már meg is kaptuk.

Elkészültek a 2019-es Évkönyv (Hetvenes évek) még hiányzó tanulmányai. Két vitaülésen (egyben intézeti napon) véglegesítettük a szövegeket. Megállapodást kötöttünk a Jaffa kiadóval az Évkönyv 2020 tavaszi megjelenésére vonatkozóan (a megállapodás lehetővé teszi, hogy együttműködésünk kiterjedjen a 2020-as Évkönyvre is).

Megkezdtük az új Intézeti honlap (1956osintezet.hu) előkészítését, szervezését és tervezését.

 

Az ősz folyamán három munkatársunknak jelent meg önálló könyve:

Eörsi László: Pesti lányok, 1956. Budapest, 2019, Noran Libro.

Tabajdi Gábor: Bomlasztás. Kádár János és a III/III. Budapest, 2019, Jaffa.

Ungváry Krisztián: Hősök? A budapesti csata német katonai elitje. Budapest, 2019, Jaffa.

 

Az ősszel három konferencián szerepeltünk együtt, mint 1956-os Intézet:

1. 2019. november 28. Budapest, MTA II. Osztálya, Tudomány Ünnepe: Az 1970-es évek – mozaikdarabok (1956-os Intézet 2019-es kutatási projektje)

Rainer M. János – Tabajdi Gábor: Bevezető gondolatok a hetvenes évekről.

Szegő Iván Miklós: Gazdaságtörténeti fordulat a hetvenes években

Keller Márkus: Mi kell a boldogsághoz? Állami lakásépítés az 1970-es években

Rainer M. János: A szocializmus újratervezésének kritikai fordulata az 1970-es években

Somlai Katalin: A nyugati tanulmányutak centralizált rendszere a hetvenes években

Tabajdi Gábor: Kádárizmus és III/III. A belső elhárítás a hetvenes években

Ungváry Krisztián: Aktív intézkedések – álhírgyár a BM-ben

Kőrösi Zsuzsa: A "kezdetek" néhány másként gondolkodó emlékeiben

Lénárt András: A FŐMO és a moziplakátok

2. 2019. november 29/30., Szeged, 1989 - a társadalmi cselekvés lehetőségei (e konferencia egyik társrendezője az 1956-os Intézet Alapítvány volt)

Rainer M. János: 1989 – a rendszerváltás jelentései harminc év távlatából (plenáris előadás) Rendszerváltás, közelmúlt – az 1956-os Intézet panelje 1.

Elnök: Gyáni Gábor; felkért hozzászóló: Keller Márkus

Eörsi László: 1956 és a rendszerváltás

Somlai Katalin: A rendszerváltás liberális és konzervatív emlékezete életútinterjúkban

Rendszerváltás, közelmúlt – az 1956-os Intézet panelje 2.

Elnök: Rainer M. János; felkért hozzászóló: Keller Márkus

Szegő Iván Miklós: A konszenzusos elit megteremtésének esélye és bukása 1989-ben

Lénárt András: Rendszerváltás – rémület a hitközségben

Tabajdi Gábor: Bomlasztás. A BM III/III Csoportfőnökség működésének társadalmi hatása 1989 előtt és után

3. 2019.december 15., Budapest, Wesley János Főiskola, Emlékezetpolitikai konferencia, A levert forradalom felszámolt intézete c. panel

Eörsi László: 1956 emlékezetének (emlékezetpolitikájának) alakulása 1989 óta

Sárközy Réka: 1956 emlékezeti rítusai a rendszerváltás után

Rainer M. János: Liberális emlékezetpolitikai ajánlat? (1988-1990)

Szegő Iván Miklós: A budapesti utcanevek változása és az emlékezetpolitika 1989 után

Tabajdi Gábor: Az "ellenzéki egység" és a "bomlasztás" emlékezete Magyarországon

Standeisky Éva:  Utódpárti kiútkeresés a rendszerváltás után. Tudományos emlékezés a szárszói konferenciára fél évszázad múltán

Ungváry Krisztián: Áldozatnarratíva Magyarországon 1990-2019

 

Budapest, 2020. január 8.

 

Rainer M. János sk.

 

 

2. sz. melléklet

 

Az 1956-os Intézet tudományos munkatársainak 2019. évi publikációi a Magyar Tudományos Művek Tára (https://mtmt.hu) alapján

 

Eörsi László

 

Eörsi László: Pesti lányok, 1956. Noran Libro, 2019.

 

Eörsi László: Párhuzamos életrajzok. Dózsa László és Pruck Pál. In: Újratervezések. 1956-os Intézet évkönyve, XXIII.  Szerk. Keller Márkus-Tabajdi Gábor.  OSZK – 1956-os Intézet Alapítvány, 2018.

 

Eörsi László: A spanyolfal mögött. 2019. X. 9. https://litera.hu/irodalom/publicisztika/eorsi-laszlo-a-spanyolfal-mogott.html (Kőrössi P. József: Naplóromok kritikája)

 

Eörsi László: Újpest 1956. Élet és Irodalom, 2019. X. 18.

 

Eörsi László: II. kerület, 1956. Budai Polgár 2019/18. X. 22.

 

Eörsi László: Pesti lányok. BBC History 2019/11.

 

Eörsi László: Forradalmár nők 1956-ban. BBC History 2019/11.

 

 

Keller Márkus

 

Keller, Márkus

A családi ház a magyar lakáspolitikában a második világháború után: transzfer, átvétel, hibridizáció

AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 34 : 4 pp. 49-61. , 13 p. (2019)

 

Keller, Márkus ; Tabajdi, Gábor

Bevezetés

In: Keller, Márkus; Tabajdi, Gábor Újratervezések. Magyarország a jelenkorban. 1956-os Intézet XXXIII. évkönyve

Budapest, Magyarország : 1956-os Intézet Alapítvány, (2018) p. 7

 

Keller, Márkus ; Tabajdi, Gábor

Újratervezések. Magyarország a jelenkorban. 1956-os Intézet XXXIII. évkönyve

Budapest, Magyarország : 1956-os Intézet Alapítvány (2018)

 

Kőrösi Zsuzsanna

 

Kőrösi, Zsuzsanna (szerk.) ; Kende, Péter (Az interjút adta)

Egy magyar republikánus életútja: Kozák Gyula és Kőrösi Zsuzsanna interjúi Kende Péterrel

Budapest, Magyarország : Osiris Kiadó (2019)

 

Kőrösi, Zsuzsanna

„Vigyázzunk magunkra!”: Mozaikok az 1963-as amnesztiával szabadult politikai foglyok életútjából

In: Keller, Márkus; Tabajdi, Gábor Újratervezések. Magyarország a jelenkorban. 1956-os Intézet XXXIII. évkönyve

Budapest, Magyarország : 1956-os Intézet Alapítvány, (2018) pp. 175-210. , 36 p.

 

Lénárt András

 

Tamási Miklós, Lénárt András et. al. (szerk): Holokauszt fotó [weboldal] https://holokausztfoto.hu/ 2019.

 

Rainer M. János

 

Rainer, M. János

A Kádár-korszak - megközelítések és értelmezések

In: L., Balogh Béni (szerk.) Fejezetek a magyar közigazgatás történetéből 1945-1990

Budapest, Magyarország : Magyar Kormánytisztviselői Kar; Magyar Nemzeti Levéltár, (2019) pp. 55-63. , 9 p.

 

Rainer, M. János

Magyarország szovjetizálása -.néhány megközelítés

In: L., Balogh Béni (szerk.) Fejezetek a magyar közigazgatás történetéből 1945-1990

Budapest, Magyarország : Magyar Kormánytisztviselői Kar; Magyar Nemzeti Levéltár, (2019) pp. 13-24. , 12 p.

 

Rainer, M. János

Nagy Imre megértéséhez – védeni és megváltoztatni

http://tenyleg.com 2019 p. 1 (2019)

 

Rainer, M. János

Tíz, húsz, harminc ... hatvan! Az 1956-os magyar forradalom (kerek évfordulós) jelentésváltozatai.

In: Gyarmati, György; Péteri, Lóránt (szerk.) 1956 és a zenei élet : Előzmények, történések, következmények

Budapest, Magyarország, Pécs, Magyarország : Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Kronosz Kiadó, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, (2019) pp. 11-23. , 13 p.

 

Rainer, M. János

1918-19 egri krónikása, Somfai János

In: Gál, Máté; Péterffy, Gergely (szerk.) 1918: vég és kezdet

Eger, Magyarország : Líceum Kiadó, (2019) pp. 215-230. , 16 p.

 

Rainer, M. János

Somfai János, az elfeledett „forradalmár” (életútvázlat)

In: Bajnok, Dániel Az Eszterházy Károly Egyetem Közleményei : Új sorozat 46. kötet.

Eger, Magyarország : EKE Líceum Kiadó, (2019) pp. 305-322. , 18 p.

 

Somlai Katalin

 

Somlai, Katalin

Élettörténetek élettörténete: Az Oral History Archívum születése

In: Apor, Péter; Bódi, Lóránt; Horváth, Sándor; Huhák, Heléna; Scheibner, Tamás (szerk.) Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban : Gyűjtemények története

Budapest, Magyarország : MTA BTK Történettudományi Intézet, (2018) pp. 263-272. , 10 p.

 

Somlai, Katalin

Sorsközösségben: Mester Miklós Felsővadászon

In: Gyarmati, György; Palasik, Mária (szerk.) Honukban otthontalanok : Tanulmányok az 1951. évi budapesti kitelepítések történetéből

Budapest, Magyarország, Pécs, Magyarország : Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Kronosz Kiadó, (2018) pp. 275-286. , 12 p.

 

Somlai, Katalin

Újratervezgetés több lépcsőben: A Nyugattal való tudományos és gazdasági kapcsolatok bővítésének elvi és intézményi háttere a Kádár-korszakban

In: Keller, Márkus; Tabajdi, Gábor Újratervezések. Magyarország a jelenkorban. 1956-os Intézet XXXIII. évkönyve

Budapest, Magyarország : 1956-os Intézet Alapítvány, (2018) p. 48 , 40 p.

 

 

Szegő Iván Miklós

 

Szegő, Iván Miklós

Eger az 1918-as országos sajtóban és egy különleges időközi választás

In: Gál, Máté; Péterffy, Gergely (szerk.) 1918: vég és kezdet

Eger, Magyarország : Líceum Kiadó, (2019) pp. 231-242. , 12 p.

 

Szegő, Iván Miklós

The "Serbian Connection" in the Age of the Beat Revolution in Hungary

MUZIKOLOGIJA 27 : 2 pp. 187-202. , 16 p. (2019)

 

Szegő, Iván Miklós

A finn történelem öt kihívása és a finn elit öt válasza, 1945-1990

VILÁGTÖRTÉNET 9(41) : 3 pp. 389-421. , 33 p. (2019)

 

Szegő, Iván Miklós

Életút-interjú Granasztói György történésszel

In: Granasztói, György - Stamler, Ábel; Granasztói, Olga; Kodolányi, Gyula (szerk.) Szabados szabadság : Granasztói György válogatott írásai

Budapest, Magyarország : Magyar Szemle Alapítvány, (2018) pp. 15-82. , 68 p.

 

Szegő, Iván Miklós

Az újratervezés tévútja: A kádári-hatalom üzemi szintű kiépítése az 1956-os forradalom leverése után és a vállalatvezetők fluktuációja 1957 és 1982 között

In: Keller, Márkus; Tabajdi, Gábor Újratervezések. Magyarország a jelenkorban. 1956-os Intézet XXXIII. évkönyve

Budapest, Magyarország : 1956-os Intézet Alapítvány, (2018) pp. 89.-129.. , 41 p.

 

 

Tabajdi Gábor

 

Tabajdi, Gábor

Titkosszolgálati munka a pártelit védelmében

INTERPRESS MAGAZIN 2019/4 : 4 pp. 88-94. , 7 p. (2019)

 

Tabajdi, Gábor

A keresztény politizálás korszakain át: Pálffy József pályaképe

In: Petrás, Éva (szerk.) A modern magyar katolikus politizálás arcképcsarnoka

Budapest, Magyarország : Barankovics István Alapítvány - Gondolat Kiadó, (2019) p. 177

 

Tabajdi, Gábor

Lajos Fehér: Egy népi kommunista politikus pályaképe [The career of a folk communist politician]. By István Papp. Budapest: ÁBTL; Pécs: Kronosz, 2017. 446 pp.

HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2019/1 pp. 254-http://www.hunghist.org/images/volumes/Volume_8_Issue_1/bookreviews.pdf. (2019)

 

Tabajdi, Gábor

Újratervezés korszakokon át: Pálffy József közéleti pályaképe

In: Klestenitz, Tibor; Soós, Viktor Attila; Petrás, Éva (szerk.) Útkeresés két korszak határán : A Katolikus Szociális Népmozgalom 75. évfordulójára

Agyagosszergény, Magyarország : Közi Horváth József Népfôiskola, (2019) pp. 215-225. , 11 p.

 

Tabajdi, Gábor

A Belügyminisztérium szervei és a pártállam, 1972-1989

In: Horváth, Zsolt; Kiss, Réka; Simon, István (szerk.) Az állampárt biztonsága : Tanulmányok a belügy és a kommunista párt kapcsolatrendszeréről a Kádár-korszakban

Budapest, Magyarország : Nemzeti Emlékezet Bizottsága, (2019) pp. 55-123. , 69 p.

 

Tabajdi, Gábor

Bomlasztás: Kádár János és a III/III

Budapest, Magyarország : Jaffa Kiadó (2019)

ISBN: 9789634752127

 

Tabajdi, Gábor

Újratervezett egyháztörténetek: A fővárosi keresztény ifjúsági közösségek és a kádárizmus

In: Keller, Márkus; Tabajdi, Gábor Újratervezések. Magyarország a jelenkorban. 1956-os Intézet XXXIII. évkönyve

Budapest, Magyarország : 1956-os Intézet Alapítvány, (2018) pp. 130-174. , 45 p.

 

Ungváry Krisztián

 

Ungváry, Kriszitán

Démy-Gerő Sándor élettörténete

BETEKINTŐ 13 : 1 p. 5–23 (2019)

 

Ungváry, Krisztián

A diktatúra banalitása: Marinovich Endre és az állambiztonság

ATLATSZO.HU (ONLINE) : 1 pp. 1-1. , 1 p. (2019)

 

Ungváry, Krisztián

Anatomie eines Truppenteils: Die Beobachtungs-Abteilung 36 in der Schlacht um Budapest anhand von Soldatenschickschalen erzählt

Portal Militärgeschichte 2019 : 1 pp. 1-20. , 20 p. (2019)

 

Ungváry, Krisztián

Budapesttől Katynig...: Heinrich Remlinger, Budapest városparancsnoka

In: Kincses, Katalin Mária; Illésfalvi, Péter (szerk.) Élet az arcvonal mögött : Tanulmányok Szabó Péter hadtörténész tiszteletére

Budapest, Magyarország : HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2019) pp. 537-548. , 12 p.

 

Ungváry, Krisztián

Hősök?: A budapesti csata német katonai elitje

Budapest, Magyarország : Jaffa Kiadó (2019) , 352 p.

 

Ungváry, Krisztián

A magyar katonai elhárító szolgálatok vezetői: Életek – sorsok – csoportok

In: Dobák, Imre; Drusza, Tamás; Finszter, Géza; Gyaraki, Károly; Hegedüs, László; Kasznár, Attila; Kovács, Tamás; Kovács, Zoltán András; Nagy, Ákos Péter; Szabó, Károly; Ungváry, Krisztián; Urbán, Attila - Drusza, Tamás (szerk.) A magyar elhárítás fejlődése

Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft, (2019) pp. 13-70. , 58 p.

 

Ungváry, Krisztián

Párducok a Retek utcában

Válasz online 2019 p. 02.11 (2019)

 

Ungváry, Krisztián

Hullarablás a köztévében (2019)

24.hu, Megjelenés: Magyarország,

 

Ungváry, Krisztián ; Ványai, Márton

"...nagyrésze megsemmisült": A német-magyar védősereg kitörési kísérlete Budapestről szovjet hadműveleti iratok tükrében

CLIÓ MŰHELYTANULMÁNYOK : 1 pp. 1-56. , 56 p. (2019)

 

Ungváry, Krisztián

Legenden über die Vertreibung der Ungarndeutschen in der ungarischen Erinnerungskultur

In: Anke, Geier - Vertreibungen im Kommunismus : Zwangsmigrationen als Instrument kommunistischer Politik

Halle (Saale), Németország : Mitteldeutscher Verlag, (2019) pp. 47-94. , 48 p.

 

Ungváry, Krisztián

Opposition und Wiederstand in Ungarn

In: Uwe, Backes-Güntger Heydemann-Clemens Vollnhals (szerk.) Staatssozialismen im Vergleich : Staatspartei - Sozialpolitik -Opposition

Göttingen, Németország : Vanderhoeck & Ruprecht, (2019) pp. 225-244. , 19 p.