Ugrás a tartalomra

A Kádár-korszak és a rendszerváltás, Elit, értékrend és konfliktus

 

1. év: Alapozás – fogalmi és elméleti keretek kidolgozása, kutatás megkezdése

(2020. 10. – 2021. 09.)

I. Szervezési feladatok

- A kutatócsoport működésének megszervezése, a rendszeres kutatási megbeszélések rendjének kialakítása: a közös munka egyik bázisa, hogy a csoport tagjai rendszeresen találkozzanak egymással és megvitassák aktuális problémáikat, eredményeiket

(Résztvevők: a vezető kutató irányítása mellett a projekt minden résztvevője).

II. Kutatás

- Az első év egyik kiemelt feladata az elit- és szubelit elméletek a projekt szempontjából releváns nemzetközi és a hazai szakirodalmának áttekintése, alkalmazása, vagyis közös elméleti és fogalmi keretek kidolgozása. A szubelithez tartozó személyi kör azonosítása, behatárolása Magyarországon és az egykori szovjet típusú rendszerekben, a gazdasági szubelit és a teljes szubelit viszonya.
(Résztvevők: a vezető kutató irányítása mellett a projekt minden résztvevője, a projektbe bekapcsolódó MA és doktorandusz hallgatók),

- a résztvevők egyéni munkaterveik alapján megkezdik a kutatómunkát (levéltári kutatás az MNL országos kormányszervek (különösen OT Távlati tervezési Főosztály), Kulturális Kapcsolatok Intézete fondjaiban és az MTA levéltárában. Kutatás az OSA, a Veritas OHA és a DOHA anyagaiban. Könyvészeti kutatás, a meglévő anyagok kiegészítése

(Résztvevők: minden kutató).

III. Részeredmények/disszemináció

- Az https://1956osintezet.hu honlapon (fejlesztés alatt) a projekttel kapcsolatos aloldal létrehozása: honlap célja, hogy a résztvevők rövid kutatási beszámolókkal, érdekességekkel, források és dokumentumok, interjúrészletek közlésével, eseményekkel és programokkal tájékoztassák a téma kutatóit és a laikus közönséget a folyamatban lévő kutatásokról.

(Résztvevők: a projekt megbízásban foglalkoztatott honlap-szerkesztőjének közreműködésével a projekt minden kutatója),

- 2021 szeptember végéig a kutatócsoport workshopot szervez Elit és szubelit: megközelítések és alkalmazás címmel

(Résztvevők: a kutatócsoport + felkért szakértők),

- publikációk: a kutatási év végére a projekt résztvevői közös publikációban foglalják össze eredményeiket azzal a céllal, hogy a szélesebb tudományos közönség megismerje a projekt célját, fogalmait és módszereit (Évkönyv 2021. Szubelit a Kádár-korszakban – közelítések kézirata, amelybe a kutatás valamennyi résztvevője tanulmányt készít).

 

2. év: Értékrend, konfliktusok, narratívák – a kutatások folytatása, mikroelemzések

(2021. 10. – 2022. 09.)

I. Kutatás

- A résztvevők egyéni munkaterveik alapján folytatják a kutatómunkát a megfelelő levéltárakban (MNL OL, ÁBTL, BFL, OSA, MTA Levéltára) és interjúgyűjtemányekben (Veritas OHA, DOHA illetve további interjúgyűjtemények). Könyvészeti kutatást folytatnak, a meglévő anyagok kiegészítése céljából

(Résztvevők: a vezető kutató irányítása mellett a projekt minden résztvevője),

- közös feladat: kutatási eredmények folyamatos összevetése az 1. év elméleti alapvetésével. (Résztvevők: a vezető kutató irányítása mellett a projekt minden résztvevője).
 

II. Részeredmények/disszemináció

- A folyamatban lévő kutatás bemutatása az 1956osintezet.hu honlap aloldalán
(Résztvevők: a technikus és a projekt minden résztvevője),

- Somlai Katalin doktori védése

(Résztvevők: minden kutató és meghívottak),

- Go West! A Kádár-korszak ösztöndíjpolitikája című monográfiájának publikálásra való előkészítése

(Résztvevők: Somlai),

- a kutatási év végére a projekt résztvevői tanulmányokat készítenek a projekt második közös kötete számára (Évkönyv 2022. Szubelit a Kádár-korszakban – mikroelemzések)
(Résztvevők: A kutatás minden résztvevője és felkért PdD-hallgatók).

 

3. év: Feszültségek és narratíváik – mikro- és makroelemzések

(2022. 10. – 2023. 09.)

I. Kutatás

- A résztvevők egyéni munkaterveik alapján folytatják a kutatómunkát a megfelelő levéltárakban (MNL OL, ÁBTL, BFL, OSA, MTA Levéltára) és interjúgyűjteményekben (Veritas OHA, DOHA illetve további interjúgyűjtemények). Könyvészeti kutatást folytatnak, a meglévő anyagok kiegészítése céljából (Résztvevők: a vezető kutató irányítása mellett a projekt minden résztvevője),

- személyes források bevonása a vizsgálatba (levéltárak személyi fondjai, magángyűjtemények stb.)

(Résztvevők: főként Kőrösi, Tabajdi),

- új életút-interjúk készítése, rögzítése és a vizsgálatba való bevonása

(Résztvevők: Kőrösi és Somlai),

- közös feladat: a mikroelemzések eredményeinek összegzése és a szintetizálás kísérlete

(Résztvevők: a projekt vezetője és a kutatók).
 

II. Részeredmények/disszemináció

- A folyamatban lévő kutatás bemutatása az 1956osintezet.hu honlap aloldalán

(Résztvevők: technikai asszisztens, minden kutató),

- a DOHA gyűjteményének bővítése új életútinterjúkkal

(Résztvevők: főként Somlai és Kőrösi),

- Rainer M. János A szocializmus újratervezése című monográfiája kéziratának elkészítése és kiadásra való előkészítése
(Résztvevők: Rainer M.),

- A kutatási év végéig Elitek, szubelitek a Kádár-korszakban és a rendszerváltásban című konferencia rendezése

(Résztvevők: a kutatás vezetőjének irányításával minden kutató, szervező asszisztens, jelentkezők a társadalomtudományok területéről),

- Publikációk: a kutatási év végére a projekt résztvevői tanulmánykötete készítenek (Évkönyv 2023. Elitek, szubelitek a Kádár-korszakban és a rendszerváltásban),

(Résztvevők: a kutatás minden résztvevője és a konferencia válogatott előadói).

 

4. év – Az eredmények összefoglalása

(2023. 10. – 2024. 09.)

  1. Kutatás

- A résztvevők egyéni munkaterveik alapján befejezik a kutatómunkát a megfelelő levéltárakban (MNL OL, ÁBTL, BFL, OSA, MTA Levéltára) és interjúgyűjtemányekben (Veritas OHA, DOHA illetve további interjúgyűjtemények). Ugyancsak befejezik a könyvészeti kutatást

(Résztvevők: minden kutató),

- A kutatás lezárásához szükséges új életút-interjúk készítése, rögzítése és elemzése
(Résztvevők: Somlai, Kőrösi és Szegő főként),

- megbeszélések sorozata, melynek keretében a résztvevők megvitatják és írásba foglalják az eredményeket

(Résztvevők: a kutatás vezetőjének irányításával minden kutató).

II. Eredmények/disszemináció

- Rövid összefoglaló az eredményekről a honlap aloldalán

(Résztvevők: Rainer M. és technikus),

- A https://visszaemlekezesek.hu néhány kiválasztott szubelit életpálya szerkesztése és feltöltése az oldal felépítésének megfelelő formában

(Résztvevők: Kőrösi és Somlai, technikai asszisztens),

- 2023 ősz: a projekt eredményeinek bemutatása a ASEEES éves konferenciáján panelben, együttműködésben a University of Maryland, a University of Trondheim és az Exeter University kutatóival (Vladimir Tismaneanu, György Péteri, James Mark, Bogdan Iacob etc.)

és/vagy 2023 tavasz – a projekt eredményeinek bemutatása a BASEES éves konferenciáján panelben, együttműködésben a Glasgow University, a Liverpool University és az Exeter University kutatóival (Terry Cox, Nigel Swain, Geoffrey Swain, James Mark, Bogdan Iacob etc.)

(Résztvevők: Rainer M., Szegő, Somlai, Tabajdi, Keller),

- publikációk: az angol előadások közzétele a honlapon és az academia.edu-n. A projekt kutatási zárókötetének összeállítása és megjelentetése (Évkönyv 2024. Elitek, értékek, konfliktusok 1956-199.. – a lezárás)

(Résztvevők: minden kutató).