Ugrás a tartalomra

1. 2010-ban az Intézet fő feladatát - az 1956-tal kapcsolatos kutatások mellett - továbbra is
A kádárizmus, mint a szovjet típusú rendszerek posztsztálini változata projekt képezi. Csaknem valamennyi munkatársunk részt vesz az egyéni feladatterveken alapuló harmadik szakaszban. Várakozásunk szerint az év végére megjelenhetnek az első eredmények is.

Tovább

1. 2009-ban az Intézet fő feladatát - az 1956-tal kapcsolatos kutatások mellett - az új intézeti projekt (A kádárizmus, mint a szovjet típusú rendszerek posztsztálini változata) képezi. Csaknem valamennyi munkatársunk részt vesz az egyéni feladatterveken alapuló harmadik szakaszban. Várakozásunk szerint az év végére megjelenhetnek az első eredmények is.

Tovább

1. 2007-ben az Intézet előtt három fő feladat áll:
a. Számba venni és értékelni a 2006-os jubileumi év tudományos eredményeit,
b. Folytatni a mindazokat a kutatásokat és programokat, amelyek részben 2006-ban is folytatódtak, részben átmenetileg szüneteltek az évforduló rendkívüli követelményei miatt,

Tovább

1. 2004 ismét „felkészülés”-jellegű év lesz. Egyfelől meg kell kezdenünk a magyar forradalom 50. évfordulójára tervezett munkáink előkészítését, az anyaggyűjtést, a rendelkezésre álló adatok és tudás új struktúrákba való rendezését, valamint az ehhez kapcsolódó szervezési munkákat. Amennyiben ismét kiírják az NKFP pályázatokat (e sorok írásakor ez csak valószínűnek tűnik), akkor 2004-ben kell elkészíteni az előpályázatokat, illetve ezek sikere esetén magát a pályázatot.

Tovább

1. 2003-ban a mintegy másfél éve tartó új kutatási szakasz (melynek tengelyében a hatvanas évek kutatása áll) döntő esztendeje. Az eddigi „felhalmozó-befektető” szakasz eredményeit is be kell mutatnunk. Ősszel nyilvános konferencián kell számot adnunk a projekt eredményeikről, az év végére pedig ezeket összefoglaló tanulmányokká kell érlelnünk. Mindehhez a 2002-esnél jobb és hatékonyabb munkára lesz szükség. Az új helyzetben több kiadványt is megjelentetünk. Anyagi támogatásunk lényegében biztosított, de nem mondunk le a pályázati úton megszerezhető többletforrásokról sem.

Tovább

Az év legfontosabb feladata a 2001-ben körvonalazott egyéni és intézeti szintű tematikai váltás kidolgozása, és az ehhez szükséges „befektetés”. Elsősorban kutatásra és műhelyben, szűkebb körben való gondolkodásra, belső vitára van szükségünk. Jelen helyzetünkben nem vagyunk képesek megjelentetni a szokásos évi öt-hét kiadványt.

Tovább

A 2001. évben is 1997 elején kitűzött új stratégiai célunk, a jelenkortörténeti intézetté való átalakulás, illetve 1998-ban kidolgozott hosszabb távú kutatási tervünk alapján tevékenykedünk. Folytatjuk azokat az egyéni és kollektív kutatásokat, amelyek nemcsak átfogják a II. világháború végétől a rendszerváltozásig terjedő korszakot, hanem visszanyúlnak a háború előtti korszakba is.

Tovább