Ugrás a tartalomra
történész

1968-ban született Budapesten. A Berzsenyi Dániel Gimnázium olasz szakos osztályában érettségizett, majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen szerzett történelem-olasz szakos tanári diplomát. Egyetemi tanulmányait követően a JPTE olasz tanszékén, majd a Vendéglátóipari Főiskolán tanított, végül az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán létrejövő új olasz tanszéken lett tanársegéd. 1992-ben került kapcsolatba az 1956-os Intézettel, amelynek részére Olaszországban végzett kutatásokat és részt vett az 1956-os forradalom nemzetközi hátterének feltárában. 1995-től az Intézet tudományos munkatársa. Bekapcsolódott a forradalom vidéki eseményeinek vizsgálatába, kutatásai elsősorban Békés megyére összpontosultak. 2009-től az Intézet Oral History Archívumának vezetője volt. A történelem személyes megéléséről szóló visszaemlekezesek.hu portál szerkesztője. A Kádár-kori nemzetközi kulturális, tudományos és gazdasági kapcsolatok kutatója. A PTE interdiszciplináris doktori iskolájának hallgatója. Az Intézet önállóságának megszűnése után 2012-től az Országos Széchényi Könyvtár 1956-os Intézet – Oral History Archívum tudományos munkatársa. Az Intézet VERITAS Intézetbe való áthelyezésekor állásáról lemondott. 2011-től az 1956-os Intézet Alapítvány kurátora. Az Alapítvány OTKA-projektjében félállású tudományos munkatárs.

  • Újratervezés több lépcsőben: A Nyugattal való tudományos és gazdasági kapcsolatok bővítésének elvi és intézményi háttere a Kádár-korszakban. In: Keller Márkus, Tabajdi Gábor (szerk.) Évkönyv XXIII. Újratervezések. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2018, 1956-os Intézet, 48-88.

  • Ösztöndíjjal Nyugatra a hatvanas években. Az Országos Ösztöndíj Tanács felállítása. In: Tischler János (szerk.) Évkönyv XVI. Kádárizmus: mélyfúrások. Budapest, 2009, 1956-os Intézet, 273-314.

  • Békés megye. In: Szakolczai Attila, Á. Varga László (szerk.) A vidék forradalma, 1956. Budapest, 2003, 1956-os Intézet – Budapest Főváros Levéltára, 77-121.

  • Teljes publikációs jegyzéke az mtmt-n.

  • A per. Nagy Imre és társai, 1958, 1989. Budapest, 2008, 1956-os Intézet.

  • The 1956 Hungarian Revolution and the Soviet Bloc: Reactions and Repercussions. Budapest, 2007, ÁBTL-1956-os Intézet.

  • Évkönyv XIV. 2006-2007. Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. Budapest, 2007, 1956-os Intézet.

  • Teljes publikációs jegyzéke az mtmt-n.